ปิดทำการ ถาวร

posted on 24 Dec 2009 17:59 by chiaki-sama

ขอบคุณบลอกนี้ ที่ให้ข้าพเจ้าสิงสถิตมานาน

 

ขอบคุณ exteen ที่เป็นที่พึ่งมานาน 

 

ลาก่อน exteen  เราจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้ว

ขออภัยท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยสร้างความรำคาญให้

ต่อไปคงไม่ได้รบกวนท่านๆอีก

 

ข้าพเจ้าจะไม่สร้างบลอกอีกแล้ว ฉะนั้นที่นี่จะเป็นที่สุดท้าย

ลาก่อน............และขอบคุณมากๆ